Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 646 567

Prodaja imovine stečajnog dužnika DRAVA d.d.

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 2.10.2020.
Nadmetanje raspisao: DRAVA d.d. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 28.9.2020.

DRAVA d.d. u stečaju  S. Radića 15 , Osijek

Prodaja imovine stečajnog dužnika


1.  - nekretnine u Osijeku, Donjodravska obala, k.o. Osijek, k.č.br. 8442, kuća i dvor, korisne površine 1046 m2; - početna vrijednost 524.480,00 kn.

2. - nekretnine u Osijeku, Donjodravska obala, k.o. Osijek,  k.č.br. 8443, voćnjak, korisne površine 855 m2; - početna vrijednost, iznosi 328,050,00 kn.
     
3. - nekretnine u Osijeku, Nemetin, k.o. Osijek,k.č.br. 10350/1, pašnjak, površine 11196 m2; - početna vrijednost   284.245,00 kn.

Sve nekretnine upisane su u u Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Osijeku,  u ZK uložak br. 16854.

Na navedenim nekretninama, nema uknjiženog tereta.


02.10.2020. god. S početkom u 13 sati u uredu adresu javnog bilježnika Mirjane Borić u Osijeku, Vijenac J. Gotovca 13.
- Kao kupci mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, koje najkasnije do 30.09.2020. god. uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, na žiro račun IBAN: HR 49 412400 3112700 1525, kod KENT banke 
- Pisane ponude potrebno je dostaviti  na adresu javnog bilježnika Mirjane Borić Osijek, Vijenac J. Gotovca 13, u zatvorenoj omotnici s naznakom 5 St-870/2016, „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ DRAVA d.d. u stečaju“, najkasnije do 02.10. 2020. god., u 13 sati.
Ponude koje ne stignu u roku neće se razmatrati.

- Pisana ponuda mora sadržavati točan naziv ponuđača, OIB i adresu, točan naziv pokretnine za koju se ponuda podnosi,  iznos kupovnine koja se nudi, presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% početne vrijednosti te uplatni račun na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Ponude u kojima je iznos kupovnine manji od istaknute početne vrijednosti neće se razmatrati.
- Ponude za koje nije stigla pripadajuća uplata neće se razmatrati. Uplaćena jamčevina najpovoljnijih ponuđača bit će uključena u kupoprodajnu cijenu, dok će ostalim ponuđačima ista biti vraćena.
- Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti ponuđenu cijenu u roku od 30 dana od dana prihvaćanja ponude. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u predviđenom roku, jamčevina će biti zadržana kao naknada štete, a predmeti prodaje će se moći prodati drugom najpovoljnijem ponuđaču.
- Zadržava se pravo ne prihvaćanja najpovoljnije ponude, ako bi ista po procjeni štetila općem interesu prodavatelja ili se procjeni da ponuđena cijena nije zadovoljavajuća, te prodavatelj nije obvezan navesti razloge neprihvaćanja ponude.
- Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 091/201 5067.
- Prodaja se obavlja prema načelu "viđeno-kupljeno" te se isključuju svi eventualni naknadni prigovori na pravne i materijalne nedostatke stvari.
- Sve troškove i porezne obveze na promet nekretnina  plaća kupac. 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020