Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 646 598

Prodaja pokretnina stečajnog dužnika Tvornica stolaca Lepoglava d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Prodaja uredskog inventara i opreme, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 14.10.2020.
Nadmetanje raspisao: Tvornica stolaca Lepoglava d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 28.9.2020.

U stečajnom postupku St-1725/2018 Trgovačkog suda u Osijeku nad stečajnim dužnikom Tvornica stolaca Lepoglava d.o.o. u stečaju, OIB: 19903487976, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje se
 

OGLAS
za  prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

  
I. Predmet prodaje:
 


Red br.


Naziv u elaboratu


Napomena


Slika u elaboratu broj


Početna kupoprodajna cijena


1


DIJELOVI ZA VENTILACIJU


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


169


320,00  


2


MEMBRANSKA PUMPA ZA LAK


god. proizvodnje nepoznata


099


600,00  


3


UREĐAJ ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA I GUARD LM SERIES


god. proizvodnje nepoznata


176


160,00  


4


DIJELOVI ZA VENTILACIJU


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


168


200,00  


5


EL.OPREMA ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


155


1.200,00  


6


SKLOPKA NA KOND. ORMARU


proizvođač i god. proizvodnje nepozna, sklopka na uređaju slika 155 elaborata


174


100,00  


7


TOKARSKI STROJ MULTIMATIK-1200-s.6


Locatelli, godina proizvodnje 1984


034


3.920,00  


8


STROJ ZA IZRADU TIPLOVA


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


156


1.400,00  


9


NADSTOLNA GLODALICA ŽIČNICA RNV-11/13


god. proizvodnje 1981


056


1.800,00  


10


STROJ ZA ČEPOVE


prozvođač i god. proizvodnje nepoznata


151


140,00  


11


HORIZONTALNA TRAČNA BRUSILICA


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


058


1.000,00  


12


DVOSTRANA ČEPARICA Balestrini TTSA


god. proizvodnje nepoznata


027


1.800,00  


13


STROJ ZA IZRADU DRVENIH TIPLI


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


036


1.000,00  


14


VERTIKALNA TRAČNA BRUSILICA COMEC


god. proizvodnje nepoznata, nekompletna, nedostaje motor


066


600,00  


15


DVOSTRRUKA BUŠILICA SCHEER


god. proizvodnje nepoznata


063


1.800,00  


16


BUŠILICA


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


143


1.080,00  


17


LINIJA ZA LAKIRANJE, neispravna, nekompletna


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


082


7.200,00  


18


KABINA ZA RUČNO BUŠENJE ETE


god. proizvodnje nepoznata


078


1.120,00  


19


KABINA ZA RUČNO BUŠENJE ETE


god.proizvodnje nepoznata


078


1.120,00  


20


KABINA ZA RUČNO BUŠENJE ETE


god. proizvodnje nepoznata


078


1.120,00  


21


LAKIRNA KABINA


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


076


800,00  


22


LAKIRNA KABINA


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


077


800,00  


23


PUMPA ZA LAK MEMBRANSKA


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


081


600,00  


24


ELEKTROSTATSKI PIŠTOLJ ZA LAK SAMES GNM100


god. prozivodnje 2005


140


240,00  


25


ELEKTRIČNA RUČNA BRUSILICA O.K.


god. proizvodnje nepoznata


136


40,00  


26


KOMBIBIRANMI STROJ A.KNOEVENAGEL


god. proizvodnje nepoznata


037


1.400,00  


27


AUTOMATIKA ZA DVOSTRUKU SUŠARU GANN


god. proizvodnje nepoznata


105


3.400,00  


28


ROTACIONI APARAT ZA ZAVARIVANJE


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


145


300,00  


29


ELEKTROMOTOR W PERSCHE MANHEIM DNS 1840/2


god. proizvodnje nepoznata


146


80,00  


30


ORMAR NISKI


 


128


68,00  


31


STOL UREDSKI KUTNI


 


113


100,00  


32


STOL UREDSKI KUTNI


 


113


100,00  


33


STOLICA


 


127


48,00  


34


STOLICA


 


127


48,00  


35


ORMAR NISKI


 


128


68,00  


36


STOL


 


118


40,00  


37


STOLICA


 


127


48,00  


38


METALNA KASA


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


179


20,00  


39


STOLICA


 


127


48,00  


40


STOL


 


118


40,00  


41


STOL


 


118


40,00  


42


ORMAR DVOKRILNI


 


115


100,00  


43


ORMAR DVOKRILNI


 


115


100,00  


44


ORMAR DVOKRILNI


 


115


100,00  


45


ORMAR DVOKRILNI


 


115


100,00  


46


ORMAR DVOKRILNI


 


115


100,00  


47


ORMAR DVOKRILNI


 


115


100,00  


48


EKO KONTEJNER


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


166


300,00  


49


EKO KONTEJNER TEHNIX 1000 L


godina proizvodnje 2000


175


280,00  


50


MIKROVALNA PEĆNICA MOULINEX


godina proizvodnje nepoznata


177


40,00  


51


APARAT ZA KAVU SAECO, neispravan


godina proizvodnje nepoznata


120


120,00  


52


STOLNO RAČUNALO, kućište, klasični monitor, tipkovnica, miš


god. proizvodnje nepoznata


132


60,00  


53


ELEMENTI ODSISA


proizođač i god. proizvodnje nepoznata


157


320,00  


54


ŠIROKOTRAČNA BRUSILICA CNT MACHINES, SANDINGMASTER 3000


god.  proizvodnje nepoznata


007


13.400,00  


55


STROJ ZA UVJANJE VIJAKA ZUCHELLI 8/20


god. proizvodnje 1998


160


800,00  


56


TRANSPORTNA SPRAVA SKATES WITH CASTER SC 102


god. proizvodnje 2010


164


100,00  


57


TRANSPORTNA SPRAVA


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


165


100,00  


58


RUČNI STROJ ZA ČIŠČENJE


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


163


160,00  


59


ČAVLERICA PNEUMATSKA BEA


god. proizvodnje nepoznata


139


100,00  


60


KOMPRESOR ZA ZRAK SA SUŠILOM GRASSAIR


god. proizvodnje 1992


098


4.920,00  


61


EL.OPREMA ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


150


1.600,00  


62


EL.OPREMA ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE


proizođač i god. proizvodnje nepoznata


149


2.400,00  


63


RADNI STOL


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


018


160,00  


64


TRANSPORTNA KOLICA ZA SUŠARU


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


019


160,00  


65


TRANSPORTNA KOLICA ZA SUŠARU


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


019


160,00  


66


DVOSTRUKA KRUŽNA PILA ŽIČNICA CDP13


godina proizvodnje 1985.


050


2.760,00  


67


BRUSILICA


proizvođač i god. proizvodnje nepoznata


084


120,00  


68


LADIČAR


 


114


60,00  


69


LADIČAR


 


130


60,00  


70


POLICA


 


129


40,00  


71


POLICA


 


129


40,00  


 
Sva pokretna imovina nalazi se  u Lepoglavi na adresi Hrvaskih pavlina 44.
 
 
II. Ukupna vrijednost  pokretnina:
Početna kupoprodajna cijena navedena je za svaki predmet prodaje pojedinačno, a ukupna početna cijena svih predmeta koji se prodaju u ovom oglasu iznosi  64.868,00 kn.

II. Uvjeti prodaje
 
1. Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda od fizičkih i pravnih osoba, izuzev bliskih i povezanih osoba stečajnog dužnika. 
2. Početna cijena izražena je s PDV-om.
3. Sve eventualne poreze i pristojbe vezane uz kupoprodaju snosi kupac.
4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 10% početne cijene za pojedinačni predmet, na račun stečajnog dužnika, broj računa IBAN: HR58 2412 0091 1330 0709 0, otvoren u Slatinskoj banci d.d., opis plaćanja: „jamčevina St-1725/18“, poziv na broj odobrenja:  OIB-a ponuditelja.
5. Ponude u kojima je ponuđena cijena niža od istaknute početne cijene, bez dokaza uplaćene jamčevine, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.
6. Pokretnine će biti prodane ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu.
7. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke i cijenu.
8. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 8 (osam) dana od primtka obavijesti o prihvatu ponude, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine, kao i u slučaju ako ponudu povuče nakon isteka roka za dostavu ponude.
9. Troškovi preuzimanja kupljene pokretnine, demontaža, odvoz i sl., kao i sve troškove s predmetnom kupoprodajom terete kupca, te je u obvezi isto učiniti u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvatu njegove ponude, u protivnom protekom tog roka uplaćena jamčevina se zadržava odnosno za svaki dan se zaračunava ležarina sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina. Trenutkom završetka javnog otvaranja ponuda rizik oštečenja, propasti, otuđenja i slično, vezano uz kupljenu imovinu, prelaze na kupca.
10. Ponuditeljima čije ponude budu prihvaćene jamčevina će biti uračunata u cijenu, a onima čije ponude ne budu prihvaćene, bit će vraćena u roku 8 radnih dana nakon otvaranja ponuda, bez kamata.
11. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti ponudu ponuđača ukoliko smatra da bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika, te nije u obvezi navesti razloge neprihvaćanja ponude.
12. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati račun o kupoprodaji pokretnina.
13. Ponudamora sadržavati:
a) ime i prezime/naziv tvrtke, adresu/sjedište, OIB ponuditelja, podatke za kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa, broj bankovnog računa ponuditelja),
b) redni broj u oglasu i naznaku (naziv-opis) predmeta za koji se ponuda daje, broj slike u elaboratu, te  ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u HRK (brojkom i slovima), koja ne može biti manja od početne cijene,
c)  potpis ponuditelja (za poslovne subjekte i pečat ponuditelja),
d) dokaz o uplati jamčevine (preslik uplatnice), u iznosu od 10% početne cijene za pojedinačni predmet, na račun stečajnog dužnika, broj računa IBAN: HR58 2412 0091 1330 0709 0, otvoren u Slatinskoj banci d.d., opis plaćanja: „jamčevina St-1725/18“ te poziv na broj odobrenja: OIB ponuditelja. Uplata jamčevine mora biti izvršena najkasnije do 14.10.2020. godine.
14.   Upite radi detaljih informacija, dostave fotoelaborata, neposrednog razgledavanja, i eventualnih drugih dodatnih informacija tražiti na telefon stečajnog upravitelja 091-500-8639 i/ili na e-mail: jelenakordic.os@gmail.com
15.   Ponude se šalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno na adresu:  Javni bilježnik Mirjana Borić, Jakova Gotovca 13, 31000 Osijek, s naznakom "St-1725/2018, ponuda za oglas - NE OTVARATI", te moraju prispjeti u ured javnog bilježnika zaključno s 14.10.2020. godine (ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude).
16.   Nejavno ročište za otvaranje i evidentiranje pristiglih ponuda održat će se u uredu Javnog bilježnika Mirjane Borić, Jakova Gotovca 13,  Osijek, dana 15.10.2020. godine u 13:30 sati.

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
1. Elaborat PROCJENA TTSL_pokretnine.pdf 729.37 KB  
2. Fotoelabrat uz PROCJENU TSL_pokretnine.pdf 14,971.33 KB  
3. Dopuna procjene s fotoelaboratom.pdf 2,189.65 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020