Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 646 598

Prodaja imovine stečajnog dužnika INVICTUS ULAGANJA d.o.o. u stečaju iz Zagreba

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Ostala prodaja
Datum zatvaranja: 21.10.2020.
Nadmetanje raspisao: INVICTUS ULAGANJA d.o.o. u stečaju iz Zagreba
Objavljeno u: Glas Slavonije, 28.9.2020.

Temeljem odluke skupštine vjerovnika stečajnog dužnika, INVICTUS ULAGANJA d.o.o. u stečaju iz Zagreba, OIB 19251956951, Vinkovičeva 15a, ST 1749/18 od 26. kolovoza 2020. godine stečajna upraviteljica
OGLAŠAVA

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, DRUGI PUT
I. Predmet prodaje

 

Rbr.

Vrijednosni papiri

Vrijednost imovine

1.

Obveznice i depozitarne potvrde izdane od strane Fortenova group TopCo B.V.- broj kompleta 106.253 (425,012 Prava iz obveznica i 106,253 Depozitarnih po­tvrda) sukladno odredbama članka 19. Postupak izdavanja novih instrumenata Nagodbe u postupku izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i dr. Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.broj. 47ST-1138/17 od 20.06.2018. g. Paket se sastoji od 4 Ob­veznice (zamjenjive obveznice, Con­vertible bonds ili CB) i 1 Depozitarne potvrde (Depository receipt ili DR) no­minalne vrijednosti 531.265,00 EUR-a ili 3.974.178,00 kn

1.788.380,10 KN

 

II. Uvjeti prodaje

1. Vrijednosni papiri iz točke 1. prodaju se kao cjelina po utvrđenoj cijeni.

2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se vrijednosni papiri ne mogu prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.

3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu javnog bilježnika Tatjane Kovačev, Osijek Europske avenije 4 s naznakom “ponuda u stečajnom postupku Invictus ulaganja - NE OTVARAJ” do 21. LISTOPADA 2020. g. kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.

4. Pisana ponuda mora sadržati sve bitne podatke o ponuditelju, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine u privitku.

5. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj otvoren kod Croatia banke d.d., Zagreb IBAN HR 9224850031100304164, uz opis plaćanja: jamčevina u predmet St-1749/18 te upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 21. LISTOPADA 2020. g.

6. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata.

7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne plati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku ili da ponudu za nižu cijenu od utvrđene kao početne, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine po bilo kojoj osnovi.

8. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko pris-piju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu “tko da više”.

9. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.

10. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 1. STUDENI 2020. g. na isti račun kao i uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok se smatra bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu “viđeno-ku-pljeno” u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke ^upljenih vrijednosnih papira po bilo kojoj osnovi.

11. Sve troškove, poreze i druga davanja u svezi sa prodajom snosi kupac.

12. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 23. LISTOPADA 2020. g. u 10.00 sati u prostorijama JB Tatjane Kovačev iz Osijeka, Europske avenije 4. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj. Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda, radi ekonomičnosti postupanja, neće biti javnog otvaranja kod javnog bilježnika nego će se objaviti novi oglas.

13. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 098 1706649.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020