Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 646 567

Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika VIG d.d. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Ostala prodaja pokretnina, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 5.10.2020.
Nadmetanje raspisao: VIG d.d. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 25.9.2020.
Na temelju odluke skupštine vjerovnika od dana 06.11.2019. godine donesene u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom VIG- d.d. u stečaju, Rakitnica 2, Zagreb, OIB: 80499543406, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod posl.br. St-2447/2018, stečajni upravitelj Hrvoje Kraljičković iz Zagreba, Kninski trg 13, OIB: 63875916042, objavljuje:
 
 
I.  O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. Predmet prodaje:
 
I.I. Pokretna imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na lokaciji Poslovna lokacija Sisak, Industrijska cesta 10.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
- Kontejneri, strojevi, električni ručni alati i druga oprema za iznos od 37.705,00 kuna uvećano za PDV 25%.
 
I.II. Pokretna imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na lokaciji Poslovna zona Rakitnica, Zagreb, Rakitnica 2.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
- Strojevi, električni ručni alati i druga oprema za iznos od 685.225,00 kn uvećano za PDV 25%.
 
II. Uvjeti prodaje:
 
1. Pokretna imovina stečajnog dužnika prodaje se po početnoj cijeni utvrđenoj u tehničkom nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka koji se nalaze u privitku ovog oglasa.
2. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet uplate jamčevine u visini od 10% početne cijene na račun stečajnog dužnika IBAN br. HR4523900011101089129 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d. uz opis plaćanja „Jamčevina za pokretnine St-2447/2018“ te uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj odobrenja.
3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom i pečatom,  dokaz o uplati jamčevine, naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te ponuđenu cijenu.
4. Ponude se šalju elektronskim putem na e-mail stečajnog upravitelja: stecaj@odhk.hr ili putem preporučene pošte na adresu stečajnog upravitelja: Stečajni upravitelj Hrvoje Kraljičković, Kninski trg 13, p.p. 540, 10 000 Zagreb, s naznakom „Ponuda za kupnju pokretne imovine stečajnog dužnika VIG- d.d. u stečaju – NE OTVARATI“.
5. Pokretne koje su predmet prodaje prodaju su u cjelini.
6. Ponuda za prodaju pokretnina traje do 05.10.2020. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnima i neće se uzeti u obzir.
7. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“ u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljene pokretnine.
8. Jamčevina će se ponuditelju čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena bit će vraćena.
9. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je u roku od 3 dana od primitka obavijesti o prihvatu ponude na račun stečajnog dužnika IBAN br. HR4523900011101089129 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d. uplatiti kupoprodajnu cijenu iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom, stoga se propuštanjem roka smatra da je ponuditelj odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
10. Poreze i druga davanja u svezi s prodajom dužan je platiti kupac. Troškove preuzimanja, demontaže, prijevoza, administrativne i eventualne druge troškove u svezi s prodajom također je dužan platiti kupac.
11. Stečajni upravitelj pridržava pravo ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
12. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene pokretne imovine mogu se dobiti svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na broj telefona stečajnog upravitelja: 098/855-888.


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
2-1-2020_VIG_U stecaju St-2447-2018_Elaborat_procjene vrijednosti dijela osnovnih sredstava.pdf 8,102.81 KB  
2-2-2020_VIG_U stečaju St-2447-2018_Elaborat_procjene vrijednosti dijela osnovnih sredstava.pdf 4,777.19 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020