Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 646 502

Prodaja imovine stečajnog dužnika DRAVA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 2.10.2020.
Nadmetanje raspisao: DRAVA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Objavljeno u: Glas Slavonije, 25.9.2020.

U stečajnom postupku Trgovačkog suda u Osijeku broj 13 St-870/2016 nad stečajnim dužnikom DRAVA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge OSIJEK, Stjepana Radića 15, OIB: 75091025739, MBS: 030010175 stečajna upraviteljica oglašava

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA - 5. oglas

Predmet prodaje su nekretnine upisane u Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Osijeku, u ZK uložak br. 16854:

1. - nekretnine u Osijeku, Donjodravska obala, k.o. Osijek, k.č.br. 8442, kuća i dvor, korisne površine 1046 m2; - početna vrijednost 524.480,00 kn.

2. - nekretnine u Osijeku, Donjodravska obala, k.o. Osijek, k.č.br. 8443, voćnjak, korisne površine 855 m2; - početna vrijednost, iznosi 328,050,00 kn.

3. - nekretnine u Osijeku, Nemetin, k.o. Osijek, k.č.br. 10350/1, pašnjak, površine 11196 m2; - početna vrijednost 284.245,00 kn.

Sve nekretnine upisane su u u Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Osijeku, u ZK uložak br. 16854.

Na navedenim nekretninama, nema uknjiženog tereta.

- Pisane ponude potrebno je dostaviti na adresu javnog bilježnika Mirjane Borić Osijek, Vijenac J. Gotovca 13, u zatvorenoj omotnici s naznakom 5 St-870/2016, “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ DRAVA d.d. u stečaju”, najkasnije do 02.10. 2020. god., u 13 sati.

Ponude koje ne stignu u roku neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 02.10.2020. god. S početkom u 13 sati u uredu adresu javnog bilježnika Mirjane Borić u Osijeku, Vijenac J. Gotovca 13.

- Kao kupci mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, koje najkasnije do 30.09.2020. god. uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, na žiro račun IBAN: HR 49 412400 3112700 1525, kod KENT banke

- Pisana ponuda mora sadržavati točan naziv ponuđača, OIB i adresu, točan naziv pokretnine za koju se ponuda podnosi, iznos kupovnine koja se nudi, presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% početne vrijednosti te uplatni račun na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Ponude u kojima je iznos kupovnine manji od istaknute početne vrijednosti neće se razmatrati.

- Ponude za koje nije stigla pripadajuća uplata neće se razmatrati. Uplaćena jamčevina najpovoljnijih ponuđača bit će uključena u kupoprodajnu cijenu, dok će ostalim ponuđačima ista biti vraćena.

- Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti ponuđenu cijenu u roku od 30 dana od dana prihvaćanja ponude. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u predviđenom roku, jamčevina će biti zadržana kao naknada štete, a predmeti prodaje će se moći prodati drugom najpovoljnijem ponuđaču.

- Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 091/201 5067.

- Prodaja se obavlja prema načelu “viđeno-kupljeno” te se isključuju svi eventualni naknadni prigovori na pravne i materijalne nedostatke stvari.

- Sve troškove i porezne obveze na promet nekretnina plaća kupac.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020