Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 657 600

Prodaja imovine stečajnog dužnika BOŽEN - CO d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 13.10.2020.
Nadmetanje raspisao: BOŽEN - CO d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 16.9.2020.

Stečajni upravitelj stečajnog dužnika BOŽEN - CO d.o.o. u stečaju, OIB: 30689118861, sukladno odluci skupštine vjerovnika

OGLAŠAVA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

Predmet prodaje:

I - Prodaja prava na ishođenje prava nadogradnje na objektima na Žnjanu: 1.Stambeno poslovnom objektu M8-2 jugoistočne orijentacije, č.zem. 253/4 k.o. Split, z.k.ul. 19312, anagrafske oznake Tučepska 4 i 6.

2. Stambeno poslovnom objektu M8-1 jugo- zapadne orijentacije, č.ze. 253/11 k.o. Split, zkul. 19314, anagrafske oznake Tučepska 2,

3. Stambeno poslovnom objektu M8-3 A sjevero - istočne orijentacije, č.zem. 253/2 k.o. Split, zkul. 19310, anagrafske oznake Tučepska 8,

4. Stambeno poslovni objekt M8-3 B sjevero - zapadne orijentacije, č.zem. 253/2 k.o. Split, zkul. 19310, anagrafske oznake Tučepska 10,

II- nekretnine u naravi pet (5) sprema-ostava na adresi Maslinska 24, Split, koje se nalaze u stambenoj zgradi sagrađenoj na čest.zem. 1824/4 zkul. 16122, k.o Split, označene kao etažno vlasništvo E-103,  E-46, E-47, E-48, E-50 . Prodaja se obavlja u stečajnom postupku prikupljanjem pisanih ponuda, po načelu „viđeno - kupljeno“

Javno otvaranje ponuda održati če se dana: 13.10. 2020. godine u 13,00 sati za predmet prodaje pod I. te u 13,15 sati za predmet prodaje podli, u zgradi Trgovačkog suda u Splitu, u sudnici br. 111/1 kat, Sukoišanska 6. Ponude se dostavljaju na adresu Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, PONUDA ZA SPIS 11. ST-63/2015-NE OTVARATI, ili se mogu uručiti sucu neposredno prije početka otvaranja ponuda.

Sve obavijesti mogu se dobiti kod stečajne upraviteljice na mob. 098 251 -181.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021