Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 657 600

Prodaja nekretnina stečajnog dužnika Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 25.9.2020.
Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 14.9.2020.

O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, SEDMI PUT 
I. Predmet prodaje


Rbr.


Nekretnina


Vrijednost nekretnine


1


Nekretnina upisana u zk ul. 1050, k.o. Jakuševec, zkč. 272/2- STAMBENA ZGRADA BR. 20 I DVORIŠTE U HAVIDIĆEVOJ ULICI  površine 124 čhv, 445 m2, i to:
Rbr.11. Suvlasnički dio: 414,4/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-11), 1. podrum-parkiralište površine 267,40čm, u nacrtu etažiranja označeno tamno plavom bojom punom linijom, gdje je stečajni dužnik suvlasnik u 40/54 dijela


209.506,50 kn
 


2


Nekretnine upisane u zk. ul. 1507, k.o. Jakuševec, zkč. 469/1 –ZAGREB, DRAGANIĆI, DVORIŠTE površine 1199 m2, ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE BR. 2, 2A, 2B površine 756 m2, ukupne površine 1955 m2, i to:
- Rbr. 12. Suvlasnički dio: 2/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-12), 1. spremište SP12 u podrumu u ukupnoj površini od 2.95 m2 u nacrtu etažiranja označeno ljubičastom bojom,
Nije u posjedu stečajnog upravitelja te iako etažirano nije fizički razdvojeno, već čine jednu faktičnu cjelinu sa SP11 i SP13.


8.397,27 kn


3


Nekretnine upisane u zk. ul. 1507, k.o. Jakuševec, zkč. 469/1 –ZAGREB, DRAGANIĆI, DVORIŠTE površine 1199 m2, ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE BR. 2, 2A, 2B površine 756 m2, ukupne površine 1955 m2, i to:
- Rbr. 13. Suvlasnički dio: 3/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-13), 1. spremište SP13 u podrumu u ukupnoj površini od 2.95 m2 u nacrtu etažiranja označeno svijetlo zelenom bojom,
Nije u posjedu stečajnog upravitelja te iako etažirano nije fizički razdvojeno, već čine jednu faktičnu cjelinu sa SP11 i SP12.


13.446,00 kn


4


Nekretnine upisane u zk. ul. 1507, k.o. Jakuševec, zkč. 469/1 –ZAGREB, DRAGANIĆI, DVORIŠTE površine 1199 m2, ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE BR. 2, 2A, 2B površine 756 m2, ukupne površine 1955 m2, i to:
- Rbr. 35. Suvlasnički dio: 3/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-35), 1. spremište SP35 u podrumu u ukupnoj površini od 4.06 m2 u nacrtu etažiranja označeno svijetlo plavom bojom,
Nije u posjedu stečajnog upravitelja te nije slobodno od osoba i stvari


11.531,97 kn


5


Nekretnine upisane u zk. ul. 1507, k.o. Jakuševec, zkč. 469/1 –ZAGREB, DRAGANIĆI, DVORIŠTE površine 1199 m2, ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE BR. 2, 2A, 2B površine 756 m2, ukupne površine 1955 m2, i to:
- Rbr. 40. Suvlasnički dio: 22/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-40), 1. spremište SP40 u podrumu u ukupnoj površini od 33.86 m2 u nacrtu etažiranja označeno tamno zelenom bojom,


105.756,84 kn


6


Nekretnine upisane u zk. ul. 1507, k.o. Jakuševec, zkč. 469/1 –ZAGREB, DRAGANIĆI, DVORIŠTE površine 1199 m2, ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE BR. 2, 2A, 2B površine 756 m2, ukupne površine 1955 m2, i to:
- Rbr. 41. Suvlasnički dio: 8/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-41), 1. spremište SP41 u podrumu u ukupnoj površini od 14,29 m2 u nacrtu etažiranja označeno narančastom bojom
Nije u posjedu stečajnog upravitelja te nije slobodno od osoba i stvari


28.379,16 kn


 
II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnine iz točke I. prodaju se odvojeno po utvrđenim cijenama.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
 
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte na adresu stečajnog upravitelja Zvonimir Bodrožić, Jurišićeva 30, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda u stečajnom postupku stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. u stečaju,  St-3049/18 za nekretnine 7. oglas  – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnom upravitelju  do zaključno 25.09.2020. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
5. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR0723900011101096021, otvoren kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. ZAGREB, uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-3049/18 za nekretnine 7. oglas», te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 25.09.2020. godine.
 
6. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.
 
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, ili da ponudu za nižu cijenu od utvrđene kao početne smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine po bilo kojoj osnovi.
 
8. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
9. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
10. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 08.10. 2020.godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina.
 
11.  Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac.
 
12.  Nekretnine nisu slobodne od pokretnina, a pokretnine  nalazeće u nekretnini nisu uračunati u kupoprodajnu cijenu iz točke 1. uvjeta prodaje.
 
13.  Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
 
14.  Javno otvaranje ponuda zakazuje se zadan 01.10.2020. godine, u 13,00 h u prostorijama odvjetničkog ureda na adresi Mirka Viriusa 16 (Malešnica) u Zagrebu. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Zbog novonastale situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja odvjetnik.bodrozic@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda objaviti će se novi oglas.
 
15. Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem na E-MAIL: odvjetnik.bodrozic@gmail.com  uz prethodnu uplatu naknade u iznosu 200,00 kn na žiro račun stečajnog dužnika HR0723900011101096021, otvoren kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. ZAGREB,
 
16.  Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 09,00-16,00 h, na telefon broj: 098 614 129.

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
PROCJENA_-_EL-IZ_podrumsko_parkiralište_Zagreb,_Havidićeva_ulica_20__2019-09-05.pdf 5,951.78 KB  
PROCJENA_-_EL-IZ_spremišta_i_uredski_prostor_Zagreb,_Draganići_2B__2019-09-05.pdf 4,031.70 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021