Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 658 409

Prodaja nekretnina stečajnog dužnika Stečajna masa iza Svinjogojska farma ALBA & NIGRA d.o.o.

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 24.9.2020.
Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza Svinjogojska farma ALBA & NIGRA d.o.o.
Objavljeno u: Ostali izvori, 15.9.2020.

Stečajna masa iza Svinjogojska farma ALBA & NIGRA d.o.o. - Šamačka 9/I,

Prodaja nekretnina stečajnog dužnika

- Predmet prodaje je nekretnina upisana u zk.ul. 223, k.o. Dalj, k.č.br. 4400, oranica Lipovača površine 2718 m2
- Nekretninu prodaje stečajni upravitelj javnim prikupljanjem pisanih ponuda.
- Javno otvaranje ponuda održat će se u uredu javnog bilježnika Dragice Dumančić u Osijeku, Trg Jagode Truhelke 3, dana 24.09.2020.g.  (srijeda) s početkom u 11:00 sati.
- kao kupci mogu  sudjelovati  fizičke i pravne osobe,  koje najkasnije do 22.09.2020. god.  uplate jamčevinu u iznosu od   10 %  početne  cijene    na žiro račun IBAN: HR77 2485 0031 1003 0453 1     kod Croatia Banka d.d.
- pismene ponude potrebno je dostaviti u zatvorenim kuvertama na adresu:  javni bilježnik Dragica Dumančić, Vrt Jagode Truhelke 3, 31000 Osijek, s naznakom  7 St- 2927/16     „ za natječaj – ne otvarati „ 
- sve poreze i pristojbe  snosi kupac
- prodaja se obavlja  po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca
- ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena  jamčevina će se vratiti
- kupac je dužan uplatiti kupovninu u roku od 15  dana od  prihvaćanja ponude.  Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu iznos jamčevine će se zadržati , a nekretnina će se dosuditi  ponuditelju s nižom ponudom


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021