Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 658 409

Prodaja nekretnina stečajnog dužnika ENERGO EXPERT d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 23.9.2020.
Nadmetanje raspisao: ENERGO EXPERT d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 14.9.2020.

Stečajna upraviteljica u stečajnom postupku nad ENERGO EXPERT d.o.o. u stečaju,  Brest Pokupski, Desni odvojak 34 A, Petrinja, OIB: 44477186702, St-1613/2019, objavljuje:

II. OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE STEČAJNOG DUŽNIKA

I Određuje se prodaja, u stečajnom postupku, nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika ENERGO EXPERT d.o.o. u stečaju, Petrinja, Brest Pokupski, Desni odvojak 34 A, OIB: 44477186702 i to:
R.br.     Nekretnine / Elaborat    

1. Nekretnina označena kao : -zk.č.br. 126/63, šikara usjekline od 10017 m2, -zk.č.br.128/3 pašnjak usjekline od 1633 m2, -zk.č.br. 171 pašnjak usjekline od 2305 m2, -zk.č.br. 184/9 šikara stari brijeg od 5607 m2, -zk.č.br. 184/32 šikara stari brijeg od 5794 m2 te zk.č.br. 184/89, šikara stari brijeg od 604 m2, u naravi šuma, sve zajedno ukupne površine 25960 m2, upisane bez tereta u zk.ul.br.155. k.o.Radonja Luka, Općinski sud u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Sisak.

Procijenjena vrijednost : 36.344,00 HRK
Prodaje se prikupljanjem pisanih ponuda po početnoj prodajnoj cijeni od 32.709,06 HRK

2.Nekretnina označena kao:-zk.č.br. 126/14, šikara usjekline od 3510 m2, -zk.č.br. 126/54, šikara usjekline od 2025 m2, -zk.č.br. 128/10, pašnjak usjekline od 4021 m2, -zk.č.br. 184/16, šikara stari brijeg od 572 m2, -zk.č.br. 184/17, šikara stari brijeg od 9560 m2 te -zk.čbr. 184/22, šikara stari brijeg od 2219 m2, sve zajedno ukupne površine 21907 m2, upisana bez tereta u zk.ul.br. 172, k.o. Radonja Luka, Općinski sud u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Sisak.

Procijenjena vrijednost :30.669,80 HRK.
Prodaje se prikupljanjem pisanih ponuda po početnoj prodajnoj cijeni od 27.602,82 HRK.
     
NAPOMENA:
-Nekretnine su obrasle šumom i kao takve su činile izvor sirovina za energetsko postrojenje stečajnog dužnika.
   
II Nekretnine iz točke I ovog oglasa ne mogu se prodati ispod početne prodajne cijene.

III NAČIN PRODAJE:

Nekretnine iz točke I. ovog Oglasa prodavat će se u stečajnom postupku PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
Rok za dostavu ponude je do dana 23.09.2020.
Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 23.09.2020. uplatile jamčevinu u iznosu 10% od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju isti dostavlja ponudu u korist žiro računa stečajnog dužnika, IBAN: 2424840081135141835, uz opis plaćanja „Jamčevina St-1613/2019“ te uz upis OIB-a stečajnog dužnika u pozivu na broj odobrenja.

IV UVJETI PRODAJE:
     
1. Nekretnine iz točke I. ovog Oglasa je vlasništvo stečajnog dužnika.
2. Prodaja se obavlja prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.
3. Nekretnine iz točke I ovog oglasa prodavat će se prikupljanjem pisanih ponuda.
4. Ponuđač je dužan navesti ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne prodajne cijene.
5. Stečajni upravitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ako procjeni kako ona nije u interesu stečajne mase.
6. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac.
7. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 23.09.2020. uplatile jamčevinu u iznosu 10% od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju isti dostavlja ponudu u korist žiro računa stečajnog dužnika, IBAN: 2424840081135141835, uz opis plaćanja „Jamčevina St-1613/2019“ te uz upis OIB-a stečajnog dužnika u pozivu na broj odobrenja.
8. Najpovoljniji ponuditelj, odnosno ponuditelj koji preda najvišu ponudu, dužan je u roku od 15 (petnaest) dana po obavijesti o prihvaćanju ponude položiti ukupan iznos ponuđene kupovnine.
9. Ponude se imaju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Anamarija Murtezani, Sunčane Škrinjarić 1, 10000 Zagreb, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za predmet St-1613/2019„ do 23.09.2020.
10. Zainteresirani mogu dobiti detaljnije informacije ISKLJUČIVO putem e-maila: anamarija@murtezani.com.

Napomena: U roku od 8 dana od isteka oglasa, jamčevina će biti vraćena ponuditeljima čije ponude nisu najpovoljnije, dok će ponuditelju, čija je ponuda najpovoljnija, iznos ponuđene kupovnine biti umanjen za iznos jamčevine.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021