Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 643 938

Izgradnja sunčane elektrane SE Karat 4 na objektu za preradu

Kategorije: Nabava elektromaterijala, Nabava alata i materijala u građevinarstvu, Nabava tehničke opreme, Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Nabava roba, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 14.7.2020.
Nadmetanje raspisao: Karat d.o.o.
Objavljeno u: Ostali izvori, 29.6.2020.
POZIV NA DOSTAVU PONUDA

KARAT d.o.o. proizvodnja i usluge
Kralja Tomislava 73
31417 Piškorevci

4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda 
4.2.2. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Naziv projekta:  Izgradnja sunčane elektrane SE Karat 4 na objektu za preradu

OIB: 99145103240
Adresa: Kralja Tomislava 73, 31417 Piškorevci 
Kontakt osoba: Božidar Perić
Telefon:  098/666-510
E-mail: karat@karat.hr, ana@karat.hr  
Popis pojedinačnih nabava/troškova od kojih se sastoji projekt  za koje se prikupljaju ponude:
1) Fotonaponska elektrana
- potrebno je ispuniti troškovnik i zajedno s ponudom i ostalim traženim dokumentima poslati na način opisan u Pozivu
*Ponude će se odabirati isključivo temeljem ekonomski najpovoljnije ponude (ukoliko se ista uklapa u zadani troškovnik) – VIDJETI U MAPI DOKUMENTACIJA I UVJETI

Mjesto isporuke/izvršenja: Piškorevci

Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:
a) Broj ponude
b) Datum ponude
c) Rok valjanosti ponude (najmanje 60 dana) 
d) Naziv (tvrtka) ponuditelja
e) Adresa ponuditelja
f) OIB ponuditelja ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo
g) Broj računa
h) Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a
i) Broj telefona
j) Adresa za dostavu pošte
k) E-adresa
l) Kontakt osoba ponuditelja
m) Predmet nabave
n) Cijena 
* Ponude moraju sadržavati bitne tehničke karakteristike opreme i dodatne opreme uključujući naziv proizvođača, model/tip/šifra proizvođača te ostale bitne karakteristike, a svaka stavka u ponudama mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude u odgovarajućoj valuti (za hrvatske ponuditelje u kunama, za ostale u eurima ili dr.) 
Dodatna oprema mora biti iskazana po jedinici mjere, količini i cijeni. 
* Ponude mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku 
Ukupna cijena stroja/opreme mora biti iskazana bez PDV-a, dok PDV treba biti posebno iskazan. 
*Usluge (ako se posebno naplaćuju) u ponudama kao što su prijevoz, montaža, obuka moraju se napisati u jedinicama mjere (km, sati) te iskazati jediničnom cijenom po jedinici mjere i ukupnom cijenom usluge.
KRITERIJ ODABIRA:  Ponuda će se odabirati isključivo temeljem ekonomski najpovoljnije ponude (vidjeti u mapi Dokumentacija i uvjeti)

Ponude i troškovnici se dostavljaju  preporučeno u originalu na adresu:
KARAT d.o.o. proizvodnja i usluge
Kralja Tomislava 73
31417 Piškorevci

te u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte karat@karat.hr  ili ana@karat.hr   i OBAVEZNO na AGRONET:  https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx .
U Piškorevcima, 29.06.2020. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
13989_20200629_karat_doo.zip 104.24 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020