Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 654 719

Davanje u zakup prodajnih mjesta (stolovi) na kojima se prodaje: voće, povrće, presadnice, cvijeće, rezano cvijeće, mlijeko, mliječni proizvodi, svježa jaja i med

Kategorije: Poslovni prostori, Ostalo, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 29.5.2020.
Nadmetanje raspisao: Komunalac d.o.o. Koprivnica
Objavljeno u: Glas Podravine, 22.5.2020.
Na temelju Odluke Uprave broj 2BB0/20 od 9. ožujka 2020. godine, Odluke Uprave broj 2869/20 od 27. ožujka 2020. godine i Odluke Uprave broj 4035/20 od 21. svibnja 2020. godine, te članka 8. Pravilnika o tržnom redu (Glasnik Grada Koprivnice broj 5/04, 3/08,1/09, 3/09, 2/12,1/17, 9/18), KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje:

USMENO IAVNO NADMETANIE

(LICITACIJA) „ISKLIKOM"

za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolovi) na kojima se prodaje: voće, povrće, presadnice, cvijeće, rezano cvijeće, mlijeko, mliječni proizvodi, svježa jaja i med.

1.    Predmet ponude su prodajna mjesta (stolovi) na kojima se prodaje voće i povrće, presadnice, cvijeće i rezano cvijeće, te stolovi i rashladne vitrine za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda, mesnih prerađevina, svježih jaja i meda.

STOLOVI IMA ZELENOJ TRŽNICI:

- početni iznos godišnje zakupnine za 1 (jedan) stol je 1.492,68 kn + PDV - za

pravne osobe, obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG),

STOLOVI U KIOSKU ZA PRODAJU MLIJEKA MLIJEČNIH PROIZVODA, MESNIH PRERAĐEVINA, SVJEŽIH JAJA I MEDA:

-    za prodajno mjesto stol br. 1, 2, 3, 4, 8, 9 početni iznos godišnje zakupnine je 1.492,68 kn + PDV - za pravne osobe, obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG),

-    za prodajno mjesto (rashladne vitrine) br.5/a, 5/b, 5/c, 6/a, 6/b, 6/c, 7/a, 7/b i 7/c početni iznos godišnje zakupnine je 746,34 kn + PDV - za pravne osobe, obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG).

2.    Pravo sudjelovanja u javnom licitiranju imaju sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti i poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

3.     Iznos jamčevine je jedna mjesečna rata zakupnine koja odgovara 1/12 početnog iznosa godišnje zakupnine za prodajna mjesta stolove i rashladne vitrine za koje se licitira, i uplaćuje se na žiro-račun KOMUNALCA d.o.o., IBAN HR 5623860021100508591, poziv na broj 12803, ili na uplatnicu na blagajni Upravne zgrade KOMUNALCA d.o.o. u Mosnoj ulici 15 ili na blagajni na Gradskoj tržnici, Trg dr. Tomislava Bardeka bb, i priznaje se u plaćanje prve mjesečne rate zakupa (za lipanj 2020.).

4.     Pojedini ponuditelj može se nadmetati za najviše 4 (četiri) prodajna mjesta (stola) na zelenoj tržnici i 1 (jedan) stol u mliječnom kiosku, pri čemu se NE DOZVOLJAVA preskakanje niza za polovicu stola.

3.    Kod nadmetanja ponuditelj mora predati Komisiji za provođenje javnog nadmetanja slijedeču dokumentaciju:

-    potvrda o registraciji:

o za pravne osobe i obrte: kopiju Rješenja o registraciji pravne osobe ili obrta o za OPG-e: kopiju Rješenja o upisu u Upisnik o poljoprivrednoj proizvodnji ili dokument da su podnijeli zahtjev za upis ili kopiju iskaznice OPG-a kopiju Rješenja o upisu u Upisnik trgovaca vočem i povrčem, ako pravna osoba, obrtnik ili OPG trguje voćem i/ili povrćem potvrda o uplaćenoj jamčevini

-    potvrdu o podmirenju svih dospjelih obveza s osnova zakupa na Gradskoj tržnici prema KOMUNALCU d.o.o. (informacije na telefon 048/251 860 gđa. Jakupec)

-    osobni identifikacijski broj (OIB) ponuditelja, ako nije vidljiv iz potvrde o registraciji,

-    kopiju osobne iskaznice (s obje strane), za ovlaštenu osobu pravne osobe, obrtnika odnosno nositelja OPG-a, ako nisu podaci o imenu i prezimenu, prebivalištu i OIB-u ovlaštene osobe pravne osobe, obrtnika odnosno nositelja OPG-a vidljivi iz potvrde o registraciji,

-    kontakt broj telefona/mobiteia.

6.    Početak usmenog javnog nadmetanja (licitacije) „isklikom" biti će dana 29. svibnja 2020. godine (petak) u 13,00 sati na Gradskoj tržnici u Koprivnici Minimalni iznos podizanja cijene je 20,00 kn.

7.    Pravo prvenstva imaju pravne i fizičke osobe sadašnji zakupci stolova za stolove koje koriste u trenutku objave obavijesti o javnom nadmetanju, ako prihvate najveći ponuđeni iznos za mjesto za koje se natječu,

8.    Prodajna mjesta - stolovi daju se u zakup na godinu dana od dana javnog nadmetanja (licitacije).

9.    Odabrani ponuditelj dužan je platiti preostalih 11 (jedanaest) mjesečnih rata, prema ispostavljenim fakturama, a dnevni zakup (maltarinu) plaćati po dolasku na mjesto prodaje.

10.    Ponuditelju koji ne uspije u nadmetanju uplaćena jamčevina vraća se u roku 8 (osim) dana od dana održanog usmenog javnog nadmetanja. Ponuditelj koji je uspio u nadmetanju, a odustane od sklapanja ugovora o zakupu stolova, gubi uplaćenu jamčevinu. Ponuditelju koji uspije u nadmetanju jamčevina se uračunava u zakupninu.

11.    Potencijalni ponuditelji koji žele uvid u plan prodajnih mjesta mogu se obratiti poslovođi na Gradskoj tržnici, radnim danom od 7 do 14 sati.

Komunalac<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020