Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 651 175

Natječaj o prodaji dijela građevinskog zemljišta

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 5.6.2020.
Nadmetanje raspisao: Grad Osijek
Objavljeno u: Glas Slavonije, 22.5.2020.
OBAVIJEST

o objavi Natječaja o prodaji dijela građevinskog zemljišta kčbr. 9826/5 k.o. Osijek

(KLASA: 944-01/20-01/22, URBROJ: 2158/01-14-00/2-20-13)

I.

Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09., 143/12., 152/14., 81/15.-pročišćeni tekst i 94/17.-ispr.), članka 34. stavka 1. točke 23. Statuta Grada Osijeka članka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13., 11/13.- pročišćeni tekst, 12/17., 2/18., 2/20. i 3/20.) i odredbe članka 3. i 36. stavak 2. Odluke o raspolaganju i upravljanju građevinskim zemljištem (Službeni glasnik grada Osijeka br. 16/19.), Gradonačelnik Grada Osijeka je raspisao i na oglasnoj ploči, te na službenoj Internet stranici Grada Osijeka, Osijek, Franje Kuhača 9, objavio cjelokupan tekst Natječaja o prodaji dijela građevinskog zemljišta kčbr. 9826/5 k.o. Osijek KLASA: 944-01/20-01/22, URBROJ: 2158/01-14-01/2-20-13 predmetom kojega je objavljena prodaja suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta kčbr. 9826/5 k.o. Osijek području grada Osijeka:

1. k.o. Osijek - Gacka ulica, Gospodarska namjena

- dio kčbr. 9826/5 k.o. Osijek, oranica Lončarica mala, površine 6328 m2, upisana u zk.ul. 18727 k.o. Osijek kao suvlasništvo Grada Osijeka u 5654/6328 i Hendrih Drage u 674/6328 dijela suvlasništva, s početnom prodajnom cijenom od 1.900.000,00 kn (samo za suvlasnički dio Grada Osijeka).

Na građevinskom zemljištu su u zemljišnim knjigama upisane stvarne služnosti radi izgradnje i održavanja priključnog kabelskog dalekovoda KB 12(24)kV od KTS 12/24/0,4 - Billa do KTS 12/24/0,4 ‘‘Asfaltna baza” te pravo služnosti staze i kolnika u korist kčb. 9829/1 kao poslužne nekretnine, i to na dijelu gdje se proteže postojeći prteni i tucanički put.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana i računa se od dana objave ove obavijesti u dnevnom tisku.

Grad Osijek Gradonačelnik

Ivan Vrkić, dipl. iur.<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020