Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 651 175

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Tribnja

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 18.6.2020.
Nadmetanje raspisao: Grad Livno
Objavljeno u: Večernji list, 22.5.2020.
Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine F BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH, broj: 17/14), Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 2/16), i članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području Tribnja, k.o. Podhum, broj: 01-02-1018/20 od 13.05.2020.godine, Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina o b j a v Ij u j e

OGLAS

o prodaji građevinskog zemljišta na području Tribnja, k.o.

Podhum putem javnog nadmetanja-licitacije

• Neizgrađeno građevinsko zemljište označeno je kao k.č. 2409/6, zvana Tribanj, građevinska parcela, u površini od 900 m2, upisana u zk. ul. broj: 714, k.o. Podhum, na području Tribnja. Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje infrastrukturnog objekta za potrebe poljoprivredne proizvodnje.

Prodaja nekretnine obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 18. lipnja 2020.god. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 09,00 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom listu (Večernji list za BiH).

Kompletan tekst oglasa objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Livna, te lokalnim radio postajama.

Pomoćnica gradonačelnika Ljiljana Marelja, dipl.iur.

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020