Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 651 175

Javna prodaja imovine

Kategorije: Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Ostala prodaja nekretnina, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 5.6.2020.
Nadmetanje raspisao: Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
Objavljeno u: Večernji list, 22.5.2020.
Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_8_20/3J od 13.052020. godine, objavljuje:

OGLAS

O JAVNOJ PRODAJI IMOVINE

I.    Predmet javnog oglasa

Predmet prodaje su nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH sa 1/1 i to:

Opis nekretnine

Početna cijena za prodaju u KM

Poslovna zgrada benzinska pumpa sa pratećim objektima (praona kafić...) u Livnu. Nekretnine su upisane u ZK ul. br. 1044 KO Smrtćani na kć br. 39/3 u naravi benzinska crpka sa pratećim objektima i pripadajućim zemljištem ukupne površine 4,332 m2. vlasništvo Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH sa dijelom 1/1

393.750.00U navedenu cijenu nije uključen porez na promet nekretnina te će kupac snositi isto kao i ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupca.

II.    Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica

III.    Sadržaj ponude

Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom rednog broja nekretnine i njenog opisa iz oglasa, ponuđenutijenu, puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte i prijave prebivališta za fizička lica te uplatnicu kapare od 10% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke dd. BiH br, 1540010000001910. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ovog oglasa

IV.    Način plaćanja

Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana od prijema pismene obavijesti potpisati kupoprodajni ugovor kod notara te u roku od 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora-uplatiti ostatak ponuđenog iznosa na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910 i to prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine te će Banka zadržati uplaćena sredstva kapare na ime ozbiljnosti ponude

V.    Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja

VI.    Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke.

VII.    Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac
Opis nekretnine    Početna cijena za prodaju u KM
Poslovna zgrada benzinska pumpa sa pratećim objektima (praona kafić...) u Uvnu. Nekretnine su upisane u ZK ul. br. 1044 KO Smrtćani na kć br. 39/3 u naravi benzinska crpka sa pratećim objektima i pripadajućim zemljištem ukupne površine 4,332 m2. vlasništvo Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH sa dijelom 1/1    393.750.00

VIII.    Na koverti ponude obavezno navesti ..ponuda - ne otvaraj", prima Intesa Sanpaolo Banka dd. BiH Obala Kultna bana 9a Sarajevo n/p Direkcija naplate potraživanja
IX. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 49? 664 1 497 559

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020