Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 662 966

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za javnu prodaju imovine

Kategorije: Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 15.4.2020.
Nadmetanje raspisao: Razvojna Banka Federacije Bosne i Hercegovine
Objavljeno u: Večernji list, 8.4.2020.
RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Razvojna Banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

1.    Poslovni prostori u Sarajevu Adresa: Edhema Mulabdića broj 10

Predmet prodaje: nekretnine - dva poslovna prostora u posebnom dijelu stambeno -poslovnog objekta, upisani u ZK uložak broj 77 i 78, KO SP_SARAJEVO - MAHALA XLIII, vlasništvo Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1 i to nekretnine označene kao: k.č. 78/E1; Poslovni prostor na 2. spratu površine 138 m2 upisan u ZK uložak broj 77 k.č. 78/E2; Poslovni prostor na 3. spratu površine 137 m2 upisan u ZK uložak broj 78 Najniža cijena: 418.521,60 KM za poslovni prostor upisan u ZK uložak broj77 410.551,20 KM za poslovni prostor upisan u ZK uložak broj 78

Rok plaćanja kupoprodajne cijene: 30 (trideset) dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

2.    Poslovni prostor u Gradačcu

Adresa: poslovni prostor se nalazi u objektu ,,A“, Robna kuća, tržnica Gradačac Predmet prodaje: nekretnina - lokal br. 12/1, suteren, površine 129,88 m2 (109,65 m2 i 20,23 m2), u posjedu Razvojne banke Federacije BiH.

Cijena i rok plaćanja: Zainteresirani kupci su osim ponuđene cijene za kupovinu Poslovnog prostora u Gradačcu, u ponudi obavezni navesti i rok za isplatu iste.

OSTALI USLOVI PRODAJE

Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom za kupovinu imovine, punim nazivom, adresom i brojem kontakt-telefona podnosioca prijave, potpisane, za pravna lica ovjerene, dostaviti na adresu Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom Ne otvaraj - Za komisiju za prodaju imovine - “navesti predmet kupovine”, najkasnije do 15.04.2020. godine.

Prodaja se vrši po načelu “viđeno - kupljeno", u pravnom i faktičkom stanju, bez naknadnih prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje;

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac;

Zbog proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19), neće se održati javno otvaranje ponuda. Komisija za prodaju imovine će pismenim putem obavijestiti najpovoljnijeg ponuđača i pozvati da pristupi zaključivanju Ugovora o kupoprodaji;

Banka zadržava pravo da u svakom trenutku poništi Oglas i nije obavezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu;

Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00 do 14:00h putem telefona: 033/724-953, 724 - 973 i 724-940.

Oglas o prodaji se može pogledati i na internet stranici www.rbfbih.ba/OGLASI, te na internet oglasniku www.razvojnabanka.olx.ba.

Komisija za prodaju imovine
<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020