Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 660 650

Natječaj za prodaju nekretnine

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 20.4.2020.
Nadmetanje raspisao: Općina Malinska - Dubašnica
Objavljeno u: Novi list, 5.4.2020.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09,43/09, 14/13 i 43/18), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/19-02/3, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-20-9 od 31. ožujka 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica objavljuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnine

I.

Na prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica:

- 2/3 dijela z.č. 913 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 2230 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku. Početna cijena nekretnine iz prethodnog stavka iznosi 57.000,00 kn (slovima: pedesetsedamtisućakuna).

II.

Cjelokupan tekst natječaja sa svim uvjetima objavljeni su na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Malinska - Dubašnica: www.malinska.hr.

III.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 20. travnja 2020. godine, u 12:00 sati, poštom na adresu Općina Malinska - Dubašnica, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22 ili osobno u prijemnom odjelu Jedinstvenog upravnog odjela, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI - NATJEČAJ -913“.

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020