Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 660 577

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Kategorije: Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 3.6.2020.
Nadmetanje raspisao: Zagrebački Holding d.o.o.
Objavljeno u: , 3.4.2020.
Na temelju Izjave o osnivanju-potpuni tekst od 30. rujna 2019. i Odluke Uprave Društva, Klasa: ZGH-01-19-1031, Ur.broj: 01-01-02-19-02, od 26. rujna 2019. godine i Odluke Skupštine Društva: Klasa:ZGH-02-19-83, Ur.broj:01-08-01/5-19-07 od 30. rujna 2019. godine.

Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. raspisuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina:

OPIS NEKRETNINE

                        t                     

POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA BEZ PDV-a

dio HOSTELA .ZLATOKRILA" koji se sastoji od Vile Šimunić i Vile Matilda sa pratećim objektima Tehnika, Bačva, Sunčalište i Barakuda, na lokaciji Veli Lošinj, Kaciol 11,12, 13,14, 15,15A i 17, označene kao k.č.br.

*210, 147,148/2, *232/1, *232/2. *209/1, *944, 2849/2, 2851 i 2848, ukupne površine 3449 m2, sve k.o. Veli Lošinj

22.482.500.00 kn

sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina. Građevinski radovi d.o.o., Zagreb, Sv. Roka 16

HOSTEL .HALUGICE" PUNAT na lokaciji Krk, Punat. Novi put 8, sagrađene na zkč.br. 8479, ukupne površine 1.768,00 m2, upisane u zk.ul. 2435 k.o. Punat

6.925.175,67 kn

sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina. Građevinski radovi d.o.o., Zagreb, Sv. Roka 16

ODMARALIŠTE U NOVOM VINODOLSKOM na lokaciji Novi Vinodolski, Pod sv. Mikulj 26 i 42 C, koje se sastoji od zkč.br. 5847/62 i zkč.br. 5847/134, ukupne površine 3449 m2, upisane u zk.ul. 5548 k.o. Novi

3.360.000,00 kn

sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina. Građevinski radovi d.o.o., Zagreb, Sv. Roka 16

ODMARALIŠTE VILA MILDA 1 DEPADANSA na lokaciji Veli Lošinj, Šestavina 11 i 12, koje se sastoje od zkč. br. 946 ZGR, zkč.br. 955 ZGR i zkč.br. 2931, ukupne površine 5431 m2, upisane u zk.ul. 1832 k.o. Veli Lošinj

17.820.500.00 kn

sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina. Građevinski radovi d.o.o., Zagreb, Sv. Roka 16

HOSTEL "JELEN" SKRAD na lokaciji Skrad, Školska ulica 4, sagrađene na zkč.br. 3074, zkč.br. 3076 i zkč. br. 3078, ukupne površine 2.242,80 m2, upisane u zk.ul. 716 i zk.ul. 738, sve k.o. Divjake

2.785.300.00 kn

sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina. Građevinski radovi d.o.o., Zagreb, Sv. Roka 16

HOSTEL „LODA'SKRADIN" koji se sastoji od dva objekta, na lokaciji Skradin, Ulica dr. Franje Tuđmana 32 i 35, označene u zkč.br. 233 ZGR i zkč.br.241/2 ZGR, ukupne površine 816 m2, upisane u zk.ul. 1190 i 1880, sve k.o. Skradin.

8.140,000,00 kn

sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina. Građevinski radovi d.o.o., Zagreb, Sv. Roka 16Jamčevina za svaku od navedenih nekretnina iznosi 10% navedene početne kupoprodajne cijene.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 60 dana od dana objave natječaja, odnosno do 03.06.2020.g. do 15:00 sati. Ponude poslane poštom moraju stići društvu prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Cjelovit tekst javnog natječaja za svaku od gore navedenih nekretnina sa uvjetima natječaja objavljen je na web stranicama društva: www.zgh.hr,www.nazor.hr i www.nekretnine-zgh.hr.

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020