Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 660 686

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Milna

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 18.4.2020.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA MILNA
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 3.4.2020.
Na temelju članka 391.st.1.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-pročišćeni tekst) raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju Nekretnina u vlasništvu Općine Milna

Prodaje se

A)    k.ć.zgr.45/1 k.o.Milna-stojna kuća i dvor sa izgrađenom poslovnom zgradom - tržnica) upisano u ZK uložak 2014, ukupne korisne površine 478 m2 (stojna kuća predstavlja stambeno-poslovnu zgradu korisne površine 390 m2 (Pr+2) u izrazito derutnom stanju, a poslovna zgrada izgrađena na pripadajućem dvorištu predstavlja tržnicu korisne površine 88 m2 (Pr), početna cijena iznosi 2.867.000,00 kuna.

Obvezna je uplata jamčevine u visini 3% (tri posto) iznosa početne kupoprodajne cijene te iznosi 86.010,00 kuna.

B)    DIO č.zem.1683 k.o.Milna u površini od 791 m2, mješovite (preteži-to-stambene) namjene- LIK „B“ na skici izmjere, upisano u ZK uložak 1223, početna cijena iznosi 546.375,34 kuna.

Obvezna je uplata jamčevine u visini 10 % (deset posto) iznosa početne kupoprodajne cijene te iznosi 54.637,53 kuna.

C)    DIO č.zem.1683 k.o.Milna u površini od 1220 m2, mješovite (preteži-to-stambene) namjene- LIK „C‘ na skici izmjere, upisano u ZK uložak 1223, početna cijena iznosi 842.702,80 kuna.

Obvezna je uplata jamčevine u visini 10 % (deset posto) iznosa početne kupoprodajne cijene te iznosi 84.270,28 kuna.

Prodaja se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke nekretnina koje su predmet prodaje. Ponuda s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, smatrat će se ' nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.

II.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Ponude se podnose u roku od 15 dana počevši od drugog dana od dana objave u „Slobodnoj Dalmaciji". Javni natječaj sa svim relevantnim prilozima objavljen je na mrežnoj stranici Općine Milna www.opcinamilna.hr ,te oglasnoj ploči Općine Milna.

KLASA:943-01/20-01/17

URBROJ:2104/03-03/1-20-2   

OPĆINA MILNA

Milna, 30. ožujka 2020.godine<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020